NEWCASTLE

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Det finns peng­ar i klub­ben, och en stor am­bi­tion hos så­väl trä­na­ren Ra­fa Bení­tez som sup­port­rar­na, men äga­ren Mi­ke Ashley väg­rar fort­satt att in­ve­ste­ra en en­da ex­tra kro­na i klub­ben han helst av allt ba­ra vill säl­ja. Ef­ter att ha fått nej från Da­ni­el Stur­ridge tving­as klub­ben nu slåss för sin över­lev­nad med en­dast in­lå­nad Kene­dy och Islam Sli­ma­ni som för­stärk­ning­ar. Kris var or­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.