RE­AL MADRID

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Zi­nedi­ne Zi­da­ne val­de den här gång­en att sit­ta helt syss­lo­lös ­un­der transferfönstret trots att spe­let hal­tar, nyc­kel­spe­lar­na har ­pro­blem och Bar­ce­lo­na sprung­it iväg till 19 po­ängs för­språng i li­ga­ta­bel­len. Re­al skri­ker ef­ter ny ener­gi men käns­lan är att Zi­da­ne en­vist hål­ler fast vid sin stra­te­gi att i förs­ta hand ut­veck­la de eg­na ta­lang­er­na. Frå­gan är om det verk­li­gen är en håll­bar väg fram­åt för klub­ben som byggt sin do­mi­nans kring just sto­ra ny­för­värv?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.