14

Silly Season Bibel - - Sport Krönika Brenning -

Un­der en sil­ly se­a­son är det fritt fram att spe­ku­le­ra. Hur myc­ket man vill.

Och de spans­ka tid­ning­ar­na var snab­ba på att upp­märk­sam­ma att Philip­pe Cou­tin­ho val­de trö­ja num­mer 14 i Bar­ce­lo­na.

– Ti­an till­hör Mes­si. Jag kan in­te ta den, sa Cou­tin­ho.

Men var­för tog han in­te Ar­da Tu­rans gam­la num­mer 7?

En­ligt bå­de Sport och Mun­do De­por­ti­vo finns det en för­kla­ring.

Sju­an är ”pax­ad” åt Atlético Madrid-stjär­nan An­to­i­ne Gri­ez­mann som vän­tas an­slu­ta i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.