SJÖKRIG

Den som härs­kar över ha­vet, härs­kar över land!

Sjökrig - - Sidan 1 -

Se­dan ur­min­nes ti­der har kon­troll över havs­om­rå­de­na även lett till kon­troll över land­om­rå­de­na. Al­la im­pe­ri­er som be­stått un­der lång tid bygg­des på en stor och mäk­tig flot­ta. Sjön knöt ihop ko­lo­ni­er­na och de er­öv­ra­de om­rå­de­na med mo­der­lan­det. Sjökrig är där­för vägen till se­ger på land. Så var det re­dan un­der an­ti­ken och så är det fort­fa­ran­de – se ba­ra på de ame­ri­kans­ka han­gar­far­ty­gen som do­mi­ne­rar ha­ven och kon­trol­le­rar land­om­rå­de­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.