"GRE­KISK ELD"

Sjökrig - - Innehåll -

Det här var ett eldspru­tan­de va­pen som by­san­ti­ner­na upp­fann runt år 670 e.kr. By­san­ti­ner­na var myc­ket skick­li­ga på sjökrig och an­vän­de sin tek­nis­ka över­läg­sen­het till att be­seg­ra många av si­na fi­en­der. Här ser vi ett ara­biskt far­tyg som be­seg­ras un­der be­läg­ring­en av Kon­stan­ti­no­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.