KAM­PEN OM KO­REA

Sjökrig - - Innehåll - Il­lust­ra­tion: Kore­chi­ka

Mot slu­tet av 1800-ta­let ut­käm­pa­de Ja­pan och Qing-dy­nastin i Kina en bru­tal strid om kon­trol­len över Ko­rea. Kri­get har se­dan dess bli­vit känt som det förs­ta ki­ne­sisk-japanska kri­get och Ja­pan kla­ra­de sig helt klart bäst. Den 17 sep­tem­ber 1894 stod det vik­ti­gas­te sla­get, det om Ya­lu­flo­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.