ÖS­TER­RI­KE-UNG­ERNS PANSARFARTYG

Sjökrig - - Innehåll - Fo­to: IWM

Pansarfartyg av Drache-klas­sen bygg­des för Ös­ter­ri­ke-ung­erns marina på 1860-ta­let. Klas­sen be­stod av två far­tyg: Drache och Sa­la­man­der. De skul­le va­ra ett svar på Ita­li­ens ut­bygg­nad av sin flot­ta. Bå­da far­ty­gen del­tog i sla­get vid Lis­sa och Drache sänk­te bland an­nat det ita­li­ens­ka pan­sar­far­ty­get Pa­lestro. Bå­da far­ty­gen var i tjänst fram till 1875 och skro­ta­des 1895.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.