Med­bor­gar­för­slag: Fler bär­bus­kar

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Plan­te­ra fler bär­bus­kar i Sätra­dals­par­ken. Det tyc­ker en bo­en­de i om­rå­det som skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag till stads­de­len om det. Hen fö­re­slår att bus­kar­na som är där idag ska by­tas ut mot till bus­kar som det till ex­em­pel väx­er vin­bär, krus­bär och phy­sa­lis på.

”På som­ma­ren kom­mer bå­de vux­na och barn va­ra fris­ka­re och det kom­mer upp­skat­tas av stads­bor­na”, skri­ver hen i för­sla­get.

Den 30 au­gusti ska ären­det upp i stads­dels­nämn­den, där po­li­ti­ker­na tro­ligt­vis kom­mer skic­ka det vi­da­re för ut­red­ning.

FOTO: JO­HAN BJURER/MOSTP­HO­TOS

UNDERBÄRT. Plan­te­ra fler bär­bus­kar i Sätra­dals­par­ken, tyc­ker en bo­en­de i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.