Erik Slott­ner

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Ål­der: 38 år. Bor: Kungs­hol­men. Fa­milj: Sam­bo. Gör: Grupple­da­re för Krist­de­mo­kra­ter­na i Stock­holms stad.

Lön från Stock­holms stad: 7 781 kr/mån (till och med 23 sep­tem­ber 2018 på grund av tjänst­le­dig­het på 90% på grund av tjänst­gö­ring som riks­dags­le­da­mot). Upp­gift från Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.