Bil­rå­na­re ja­ga­des i Bredäng

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Strax fö­re kloc­kan 01.25 nat­ten till mån­da­gen rå­na­des en per­son på si­na bil­nyck­lar och en mo­bil­te­le­fon av två maske­ra­de gär­nings­män i Bredäng.

En­ligt po­li­sen ska en av dem ha rik­tat ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål mot per­so­nen un­der rå­net och ef­ter det upp­ges de bå­da gär­nings­män­nen ha flytt från plat­sen i rå­noff­rets bil.

Inga per­so­ner ha­de gri­pits för hän­del­sen på mån­dags­mor­go­nen. Inga fy­sis­ka ska­dor har hel­ler rap­por­te­rats i sam­band med hän­del­sen, som ru­bri­ce­ras som rån. Gär­nings­män­nen be­skrivs en­ligt po­li­sen va­ra i ton­å­ren.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

JAKT. Det var nat­ten till mån­dag som en per­son rå­na­des på sin bil av två maske­ra­de gär­nings­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.