Par­ti­er ho­tas med bö­ter för valaf­fi­scher

SkärholmenDirekt - - NY­HE­TER -

De skul­le ha va­rit ner­ploc­ka­de i sön­dags. Men på ga­tor och stol­par run­tom i stan syns fort­fa­ran­de valaf­fi­scher. Nu kan bö­ter vän­ta för par­ti­er­na.

– Vå­ra ent­re­pre­nö­rer som än­då är ute och stä­dar no­te­rar vil­ka af­fi­scher som sit­ter kvar och i förs­ta hand hör vi av oss till par­ti­er­na och på­min­ner om att de ska stä­da bort dem. Om de in­te gör det – och vi be­hö­ver stä­da ef­ter dem – kom­mer vi att de­bi­te­ra för städ­ning­en, sä­ger Erik Sö­der­berg på tra­fik­kon­to­ret.

I städ­ning­en in­går även att ta bort bunt­ban­den i plast som af­fi­scher­na är fäs­ta med, nå­got som det slar­vats med.

– Det är myc­ket olyck­ligt. Par­ti­er­na ska stä­da bort dem ock­så, an­nars tving­as vi läg­ga re­sur­ser där, sä­ger Erik Sö­der­berg.

FO­TO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

AJ AJ. På fle­ra plat­ser i Bredäng fanns valaf­fi­scher kvar i mit­ten av vec­kan, trots att de skul­le va­rit bort­ploc­ka­de se­nast i sön­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.