Tips till ny­bör­ja­ren

SkärholmenDirekt - - SKÄR­HOL­MEN -

Svamp be­hö­ver fukt för att börja växa. Nu när det har va­rit torrt är det därför ex­tra vik­tigt att le­ta ef­ter svamp i da­lar och in­till my­rar där vat­ten an­sam­las.

Svamp väx­er i sym­bi­os med träd. Om du är ute ef­ter en spe­ci­fik svamp kan du allt­så först sö­ka upp vil­ka träd den svam­pen gil­lar.

Lär dig någ­ra fler mat­svam­par utö­ver de all­ra van­li­gas­te som al­la kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.