Nu vill vi pri­sa al­la er som gör det där ex­tra

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS Pra­ta med mig! rasmus.co­lum­bus@ di­rekt­press.se

Så här års pir­rar det all­tid till li­te ex­tra i vå­ra jour­na­list­sjä­lar. Det är näm­li­gen nu täv­ling­en Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen drar igång, som vi var­je år ar­ran­ge­rar till­sam­mans med Mitt127.

Och var­je år har vi träf­fat fan­tas­tis­ka män­ni­skor när vi har in­ter­vju­at al­la fan­tas­tis­ka kan­di­da­ter till pri­set. Som Bredängs­pro­fi­len Tai, som spri­der gläd­je i he­la om­rå­det. El­ler barnskö­ta­ren Åsa, som med si­na le­kar får Skär­holms­höj­dens barn att läng­ta till sko­lan. El­ler fri­tids­le­da­ren Eva, or­tens kär­ring, som upp­fost­rat tre ge­ne­ra­tio­ner Bredängs­ung­ar.

Vis­sa av dem har vi känt till se­dan in­nan. Men and­ra har va­rit nya be­kant­ska­per – män­ni­skor som un­der ytan i fle­ra år käm­par för att gö­ra värl­den li­te bätt­re för sin om­giv­ning, som gör ”det där lil­la ex­tra”, men som ald­rig får den upp­märk­sam­het och cred som de för­tjä­nar.

Det vill vi ge dem! Så mis­sa in­te att no­mi­ne­ra de eldsjä­lar som finns run­tom er och gör värl­den bätt­re i hem­lig­het. Läs mer på si­dan 8!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.