Skär­holms­bor döms till grill­bö­ter

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Den 21 ju­li, mitt un­der rå­dan­de hög­som­mar­vär­me och eld­nings­för­bud, be­stäm­de sig två Skär­holms­bor för att gril­la på Stor­holms­bac­kar­na i Vårberg. Det skul­le de in­te ha gjort.

Sö­der­törns tings­rätt har nu dömt dem bå­da till dags­bö­ter för brott mot la­gen om skydd mot olyc­kor, nå­got som tid­ning­en Mitt i var först med att be­rät­ta.

De två döm­da har er­känt att de gril­la­de, men sä­ger att de ha­de sett fle­ra and­ra som gril­la­de och in­te viss­te att det råd­de grill­nings­för­bud.

Tings­rät­ten me­nar dock att de är skyl­di­ga att de re­da på om man får gril­la el­ler in­te, var­för de nu dömts till 1 500 kro­nor i bö­ter var.

STEKTA. Den 21 ju­li be­stäm­de sig två Skär­holms­bor för att gril­la i Vårberg. Det skul­le de in­te ha gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.