Al Pit­cher

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Ål­der: 46 år.

Från: Född i Eng­land, upp­vux­en på Nya Ze­e­land.

Bor: I Vårberg.

Ak­tu­ell med: Stand up- sho­wen Sve­ri­ge syndro­me, som ef­ter en höst run­tom i Sve­ri­ge och New York kom­mer till Va­sa­te­a­tern i Stockholm den 7–8 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.