Fö­re­gå med gott ex­em­pel!

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT - Yvonne

Till po­li­ti­ker­na: Ploc­ka bort skrä­pet ef­ter er! Kan ni sät­ta dit det så bor­de ni ock­så kun­na ploc­ka bort det ef­ter er. Fö­re­gå med gott ex­em­pel!

Över­allt runt i stan ser vi des­sa skrä­pi­ga pla­kat hänga kvar och för­fu­la vår stad. Så här ska det in­te be­hö­va se ut ef­ter ett val. Men det rå­der tyd­li­gen sam­ma ore­da på det­ta planet som i po­li­ti­ken i öv­rigt nu…..

Det­ta gäl­ler AL­LA par­ti­er.

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

AJ AJ. Bort med val­pla­ka­ten, skri­ver Yvonne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.