Sur­fa­de vid rat­ten och kroc­ka­de – bö­ter di­rekt

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLM -

På ons­dags­kväl­len sam­man­stöt­te t vå bi­lar på Sto­räng­s­le­den. Tro­ligt­vis på grund av att en av de pil­la­de med mo­bi­len bakom rat­ten. Fö­ra­ren fick bö­ter på plats en­ligt po­li­sens nya be­fo­gen­he­ter.

Se­dan i feb­ru­a­ri är det för­bju­det att sms:a, mo­bil­sur­fa el­ler pra­ta i te­le­fon ut­an hands­free när man kör bil. I vec­kan fick po­li­sen ock­så klar­tec­ken för att bör­ja böt­fäl­la på plats.

Det fick en fö­ra­re i Hud­dinge er­fa­ra när hen vid 18.30 sam­man­stöt­te med en an­nan bil på Sto­räng­s­le­den.

– Ena fö­ra­ren fick en bot di­rekt gäl­lan­de mo­bilprat. Vi kan ju ge dem 1 500 om­gå­en­de nu, sä­ger

Ca­ri­na Ska­gerlind på po­li­sen re­gi­ons­led­nings­cen­tral.

”Pre­cis som ti­di­ga­re kan dock fort­fa­ran­de ditt kör­kort kom­ma att åter­kal­las el­ler så gör du det smar­tas­te va­let och strun­tar helt i te­le­fo­nen till för­mån för en säk­ra­re kör­ning” upp­ma­nar po­li­sen på tra­fik­po­li­sens Fa­ce­book­si­da.

Hen­rik Lindstedt, Per Brandt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.