Hur stop­par vi det död­li­ga vål­det?

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN -

Son­ja Ni­ko­di­je­vic, Bredäng:

– Jag tror man mås­te bör­ja re­dan i för­sko­lan. För­äld­rar mås­te va­ra mer med si­na barn och det mås­te fin­nas fler vux­na kring bar­nen, så att de lät­ta­re hit­tar sin plats i sam­häl­let.

Yl­va Johansson, Trång­sund:

– För­äld­rar som har det svårt bor­de kun­na få men­to­rer. Till ex­em­pel via pen­sio­närs­för­e­ning­ar­na. Vi kan bli som en re­serv­mor­mor el­ler re­serv­mor­far.

Eva Nylander, Bredäng:

– Man mås­te stop­pa till­gång­en till va­pen. Det bor­de ba­ra va­ra po­li­ser och vak­ter som kan ha det, in­te pri­vat­per­so­ner.

Eb­bi Ali­za­deh, ki­oskä­ga­re Trång­sund:

– Po­li­sen bor­de pri­o­ri­te­ra rätt sa­ker. Hur kom­mer vap­nen in i lan­det? De bor­de stop­pa vap­nen re­dan vid grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.