Kur­sen ”Äls­ka­de för­ban­na­de ton­å­ring”

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

► För­äld­ra­träf­far­na är gra­tis och fi­ka in­går. To­talt hålls fy­ra träf­far som kret­sar kring te­man som grupp­tryck, jag-bud­skap, att hål­la re­da på sin ton­å­ring och va­ra upp­märk­sam på sig själv.

► Träf­far­na hålls den 25 ok­to­ber, 15 no­vem- ber, 29 no­vem­ber och 6 de­cem­ber, kloc­kan 18.00-20.30, i re­sur­sen­he­tens lo­ka­ler på Bredängstor­get 5.

► An­mä­lan: funk­tion.falt127@stock­holm.se el­ler 08-508 24 910 och 076-825 32 62.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.