Jul­gra­nen re­dan på plats i 127

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Den som tyck­te jul­gra­nen kom ti­digt för­ra året sat­te nog lus­se­bul­lar­na i hal­sen i fre­dags för­ra vec­kan. Då sat­tes näm­li­gen sta­dens jul­gra­nar upp i bå­de Skär­hol­men, Bredäng och Sät­ra.

Re­ak­tio­ner­na ute­blev in­te. ”All­de­les, all­de­les för ti­digt! Den där skö­na helg­käns­lan blir to­talt ur­vatt­nad.” och ”De är in­te klo­ka. Jul är jul och det ska fi­ras i de­cem­ber in­te näs­tan två må­na­der i för­väg”, tyck­te någ­ra av vå­ra lä­sa­re på Fa­ce­book.

En­ligt sta­dens tra­fik­kon­tor är an­led­ning­en till att de kom­mer upp så ti­digt att de in­te skul­le hin­na med att få upp gra­nar­na in­nan förs­ta ad­vent an­nars.

FOTO: HANNA THÅSTRÖM

NU ÄR DET JUL IGEN. Re­dan den 19 ok­to­ber kom jul­gra­nen upp i Skär­hol­men i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.