Kyr­ko­byg­get i Bredäng

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

2006 fick kul­tur­för­e­ning­en Fra­tia mar­kan­vis­ning för att byg­ga en ru­mänsk-or­to­dox kyr­ka och för­sam­lings­lo­ka­ler i Bredäng.

I ju­li 2013 togs det förs­ta spad­ta­get, men snart upp­da­ga­des det att för­e­ning­en sak­na­de bygg­lov. Byg­get av­stan­na­de.

I mars 2015 fick för­e­ning­en till slut bygg­lov för för­sam­lings­lo­ka­ler­na. Bygg­lo­vet över­kla­ga­des av gran­nar och Bredängs ut­veck­lings­råd, men av­slogs.

Un­der vå­ren 2017 fick för­e­ning­en även bygg­lov för den stav­kyr­ka de vill upp­fö­ra på plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.