Sät­ra SK sik­tar på fut­sal­se­ri­en

127:s topp­lag Sät­ra SK gjor­de en strå­lan­de sä­song i di­vi­sion 1, men nåd­de in­te he­la vägen. – Det är klart det känns bit­tert, sä­ger la­gets måldrott­ning Edi­na Be­go­vic. Men nu sik­tar la­get på fut­sal­se­ri­en.

SkärholmenDirekt - - SÖDRA SIDAN - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Eli­tet­tan var nä­ra för Sät­ra SK: s se­ni­or­lag i år. I la­gets fjär­de sä­song i di­vi­sion 1 vann de 17 av sä­song­ens 22 mat­cher. Men slu­ta­de tvåa, ba­ra fy­ra po­äng un­der se­rie- vin­na­ren IF Brom­ma­poj­kar­na.

– Det är klart det känns bit­tert, vi kom tvåa för­ra året ock­så. Vi är ab­so­lut nöj­da med fot­bol­len vi har pre­ste­rat den här sä­song­en, men vi är ju al­la vin­nar­skal­lar, ing­en vill kom­ma tvåa, sä­ger Edi­na Be­go­vic, for­ward och la­gets måldrott­ning. Vad var det som gjor­de att ni in­te nåd­de he­la vägen? – Vi tap­pa­de po­äng mot li­te säm­re lag, det är de po- äng­en s om känns mest så­här i slutän­dan. Det var mat­cher som vi verk­li­gen ha­de be­hövt vin­na. Nu blev det istäl­let Brom­ma­poj­kar­na som knep kval­plat­sen och sen tog sig vi­da­re till Eli­tet­tan.

”Skönt att slip­pa dem”

– Det är ba­ra att gra­tu­le­ra, det blir skönt att slip­pa dem näs­ta år, sä­ger Edi­na Be­go­vic och skrat­tar.

Till vå­ren bör­jar la­get jak- ten på en kval­plats till Eli­tet­tan i gen. Men nu är det svens­ka fut­sal­se­ri­en RFL som vän­tar för Sät­ra SK. På söndag spe­lar de sin förs­ta match i Sätra­hal­len.

– Fut­sal är nå­got vi har kom­mit långt i. Vi har två spe­la­re som är lands­lags­ak­tu­el­la och många som har po­ten­ti­al för att spe­la i fut­sal­lands­la­get, så det är ba­ra att kom­ma och kol­la och stöt­ta oss, sä­ger Edi­na Be­go­vic.

FOTO: SA­RA ULL­BERG

VILL HA STÖD. ”Vi är ett topp­lag, har bra spe­la­re och spe­lar ro­lig fotboll. Al­la som in­te sett oss går mis­te om nå­got”, sä­ger måldrott­ning­en Edi­na Be­go­vic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.