Följ med på spökvand­ring i Vår­by gård

Buh! Gas­tar dri­ver runt mel­lan vil­lor och hög­hus un­der hal­lo­ween­hel­gen när Te­a­ter Sláva an­ord­nar vand­ran­de spök­fö­re­ställ­ning­ar för barn.

SkärholmenDirekt - - STOCKHOLMSHELG - Henrik Lindstedt

En flic­ka har gått vil­se bland Hud­dinges vil­lor och be­tong­för­or­ter. Hon har glömt hur man dan­sar och mås­te hit­ta till­ba­ka till fes­ten. Till sin hjälp har hon den publik som har vå­gat sig ut i höst­mörk­ret.

Flic­kan är publi­kens led­sa- ga­re i Te­a­ter Slávas spökvand­ring­ar i Vår­by, Stuvs­ta och Fle­mings­berg som spe­las un­der hel­gen.

– Det är en vand­rings­fö­re­ställ­ning där bar­nen får föl­ja med och mö­ta oli­ka ka­rak­tä­rer som ock­så har glömt det där med fes­ten och dan­sen längs med vägen, sä­ger Elin Ti­sell som in­går i en­semb­len.

Blir det läs­kigt?

– Den är ju från sex år så vi har såklart an­pas­sat den där­ef­ter. Men li­te läs­kigt kom­mer det va­ra, det är ju en spökvand­ring!

Med på vand­ring­en kom­mer ock­så trum­sla­ga­re och drag­spe­la­re.

– De kom­mer vand­ra med mu­si­ken mel­lan spel­plat­ser­na. Det kom­mer ock­så bli el­dar och järn­lu­rar.

Den förs­ta fö­re­ställ­ning­en går ige­nom Stuv­stas vil­la­om­rå­den lör­da­gen den 27 ok­to­ber. Se­dan kom­mer den till Vår­by på söndag kväll och Fle­mings­berg på mån­dag kväll.

FOTO: TE­A­TER SLÁVA

LÄS­KIGT MED MÅTTA. Te­a­ter Sláva lo­var spökstäm­ning ut­an att bar­nen blir vett­skräm­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.