De fles­ta vill va­ra med si­na barn – och slip­pa kän­na sig skyl­di­ga

SkärholmenDirekt - - ÅSIKT & DEBATT -

Jag vill ba­ra be­rät­ta för Elin Dunås att hämt­nings­ra­cet visst finns kvar på för­sko­lor­na. Det är svårt att få ihop ett nio-till-fe­m­jobb med att slip­pa skäm­mas över att bar­net är bland de sista kvar kloc­kan när en, svet­tig, ku­tar in på för­sko­le­går­den klock­lan 16.05.

Job­bet fort­sät­ter allt­så minst en och en halv tim­me hem­ma ef­ter att bar­nen som­nat, mid­da­gen är un­dan­ploc­kad, kö­ket är av­tor­kat, lek­sa­ker­na är i lå­dor­na, räk­ning­ar­na är be­tal­da, tvät­ten och yt­ter­klä­der­na är upp­häng­da.

Visst finns det de (få!) som in­te trivs un­der små­barns­pe­ri­o­den, men jag vill tro att över­vä­gan­de del öns­kar få mer le­dig tid med si­na barn och slip­pa kän­na sig skyl­di­ga he­la ti­den.

Och vad gjor­de pap­por­na egent­li­gen i sko­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.