LÖR­DAG 27 OK­TO­BER

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

Jok­k­mok­ks­da­gar­na

Un­der fy­ra da­gar för­vand­las Hud­dinge Cent­rum till ett Jok­k­mokk i mi­ni­a­tyr med kom­mers, snabb­lunch, ren­bur­ga­re, sa­mis­ka tunn­bröd, ett myc­ket trev­ligt av­brott i höst­lun­ken. Jok­k­mok­ks­da­gar­na präglas av kul­tur­sprid­ning, kva­li­tet och bju­der på hant­verk, Jok­k­mok­ks Tenn, sa­me­slöjd, mo­de, tunn­bröds­bak­ning och smak­prov­ning av lo­kal­pro­du­ce­ra­de va­ror.

Tid: 10.00 till 16.00, lör­dag och söndag

Plats: Hud­dinge cent­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.