TIS­DAG 30 OK­TO­BER

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

Bio: Sa­go­land

Fan­ta­si­fullt och fi­lo­so­fiskt för de mins­ta med de tre fil­mer­na Månul­var­na, Ro­bo­ten och Va­len och Si­grid och Nat­ten. 30 mi­nu­ter. Barn­tillå­ten. Bil­jett­pris: 50 kro­nor. Tid: 13.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.