FRE­DAG 2 NO­VEM­BER

SkärholmenDirekt - - PÅ GÅNG -

Dans­kurs

Fox, fix och trix (Wan­na Dan­ce). Pris 210 kro­nor in­klu­si­ve dans­kurs och en­tré till dansaf­ton.

Kas­san öpp­nar 18.15. Be­ta­la gär­na med kort. Tid: 19.00 till 20.00

Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.