När skrat­ta­de du se­nast?

SkärholmenDirekt - - Hej Skärholmen -

Se­dat Mert, Grö­dinge/Skär­hol­men:

– Nu! För det var en trev­lig kund som kom och häl­sa­de på och så har jag värl­dens bäs­ta tek­ni­ker som la­gar min kyl!

An­ton Bo­ut­rus och Ali­ou Jan­neh, Nors­borg:

– Jag skrat­tar he­la ti­den, jag vak­nar glad. Det är en vik­tig in­ställ­ning i li­vet, sä­ger An­ton. – Jag är näs­tan all­tid glad. Ibland kan man bli

Arlin­da & Bi­jan­ca, med bar­nen André och Ki­an:

– All­de­les nyss, ha­ha! Vi gick pre­cis och dis­ku­te­ra­de att vi skrat­tar he­la ti­den när vi ses!

Chrishan Fer­nan­do, Nors­borg:

– Igår! Jag ha­de dan­ce batt­le med någ­ra kids och för­sök­te va­ra ro­lig med en hal­lo­ween­mask men miss­lyc­ka­des, kid­sen blev tyd­li­gen räd­da. När jag fat­ta­de det bör­ja­de jag skrat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.