Slutspur­ten till jul känns orim­ligt lång i november

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN - HAN­NA THÅSTRÖM Ny­hets­chef Pra­ta med mig! han­na.thastrom @di­rekt­press.se

Grått grått grått. Reg­net lig­ger som en dim­ma i luf­ten och so­len ly­ser med sin från­va­ro. Hur ska vi få ener­gin på redaktionen att räc­ka fram till jul­lo­vet? En lunch­pro­me­nad kans­ke? Häm­ta li­te frisk luft. Men in­te blir vi SÅ myc­ket gla­da­re när vi tar en sväng i bo­stads­om­rå­de­na runt Skär­hol­men cent­rum, där vår redaktion lig­ger. Vå­ta löv sam­sas med skräp på mar­ken. Jämn­grå him­mel och ka­la träd. Rin­nan­de nä­sor och vått julpynt. Vi ka­pi­tu­le­rar. November är dep­pigt och fult! Här in­till på si­dan ser ni en av bil­der­na från vår dep­pi­ga lunch­pro­me­nad. Har du ta­git en bild som än­nu bätt­re il­lu­stre­rar no­vem­ber­käns­lan? Skic­ka den till oss, så tar vi med den i näs­ta vec­kas tid­ning! Men hur gör man för att ta sig ige­nom årets säms­ta må­nad? Den ny­bliv­ne Hud­dinge­bon Ed­ward Blom är en som ver­kar ha be­mäst­rat kons­ten att nju­ta av hös­ten ge­nom ex­tra myc­ket mys, mus­ti­ga kött­gry­tor och star­ka vi­ner (läs in­ter­vjun på Skär­hol­menDi­rekt.se). Men hur gör ni? Ge oss era bäs­ta tips, så hjäl­per vi varand­ra att kla­ra den här sista spur­ten fram till jul!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.