VECKANS KÄNSLA

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Av al­la star­ka mam­mor, pap­por, sys­kon och för­äld­rar som trots att de har va­rit med om den ofatt­ba­ra sor­gen att för­lo­ra ett barn fort­sät­ter käm­pa för att ing­en an­nan ska be­hö­va gå ige­nom vad de gått ige­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.