Vil­ket är ditt bäs­ta tips i no­vem­ber­mörk­ret?

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Ab­del­lah Mu­h­ra­bet & Mo­ha­med Ros­si:

– Vi gör som fåg­lar­na: när det blir mörkt fly­ger vi till Nord­af­ri­ka och bor där över vin­tern! Sen kom­mer vi till­ba­ka när det är varmt och ljust.

The­re­se Lars­son, Sät­ra:

– Sitt in­te en­sam. Gå ut och ta en pro­me­nad, um­gås, fi­ka, tänd rö­kel­ser. Och mår du rik­tigt då­ligt finns det lin­jer man kan ringa.

Mar­tin Hall­din, Sät­ra:

– Det bäs­ta sät­tet att över­le­va mörk­ret är att om­fam­na det. Det är in­te så far­ligt, ut­an my­sigt. Men tänk på D-vi­ta­mi­ner­na!

Li­li­an Lars­son, Sät­ra:

– Hjälp nå­gon an­nan li­te ex­tra. Som min fi­na dot­ter som hjälp­te mig att hand­la nyss. Tänd ljus, tänk på di­na an­hö­ri­ga och för­sök gö­ra nå­gon glad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.