Ivo grans­kar so­ci­al­tjäns­ten

SkärholmenDirekt - - NYHETER -

Ett les­biskt par med romsk bak­grund har ham­nat i en omöj­lig si­tu­a­tion, en­ligt en an­mä­lan till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo. Pa­ret ut­sat­tes för he­ders­pro­ble­ma­tik i Skär­hol­men och tving­a­des flyt­ta till ett bo­en­de i Häl­le­fors kom­mun. Men där har de bli­vit ut­sat­ta för tra­kas­se­ri­er och hot. Bland an­nat ska en man ha kros­sat de­ras föns­terru­tor. När de flyr till­ba­ka och an­sö­ker om hjälp hos so­ci­al­tjäns­ten i Skär­hol­men får de nej och hän­vi­sas till Häl­le­fors kom­mun, en­ligt an­mä­lan. ”Po­li­sen upp­ger att de in­te är säk­ra i det lil­la sam­häl­let. [...] Pa­ret bol­las runt och får ing­en hjälp”, står det i an­mä­lan. Nu har Ivo in­lett en in­spek­tion mot so­ci­al­tjäns­ten i Skär­hol­men.

VIN­NA­RE. Ja­mi Fal­tin, 16, blev Or­tens bäs­ta po­et 2017. FOTO: KERSTIN GUSTAFSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.