De ger gä­ris trä­ningspepp – och gott själv­för­tro­en­de

SkärholmenDirekt - - SKÄRHOLMEN -

Bra­si­li­ansk ji­u­jitsu, gra­tis­trä­ning, kon­takt med lo­ka­la för­e­ning­ar. Och en hel sko­pa pepp ut­an snub­bar. Det bju­der #mingä­ri på i JKS-hal­len i Bredäng tre kom­man­de hel­ger. BREDÄNG – Vi bör­jar med själv­för­svar och bra­si­li­ansk ji­u­jitsu med två tje­jer från klub­ben All­stars. En av dem har vun­nit VM! De ska lä­ra ut själv­för­svar och se­dan är tan­ken att vi ska pra­ta själv­käns­la och själv­för­tro­en­de, sä­ger Victo­ria Esco­bar. Till­sam­mans med de lo-

Män har en na­tur­lig plats i id­rot­ten som vi in­te har.

ka­la för­e­ning­ar­na KFUM JKS, Newroz FC, Ung­A­re­na och Skär­hol­mens ung­doms­råd ar­ran­ge­rar de tre #mingä­ri-kväl­lar i JKS-hal­len i Bredäng. Lo­ka­la fö­re­bil­der Kväl­lar­na är gra­tis och öpp­na för al­la som de­fi­ni­e­rar sig som tje­jer el­ler ic­ke­bi­nä­ra. – Vi vill dels vi­sa upp al­la lo­ka­la fö­re­bil­der och för­e­ning­ar som job­bar i det dol­da och vi­sa på al­la möj­lig­he­ter som fak­tiskt finns i vå­ra om­rå­den. Men ock­så ska­pa möj­lig­he­ter och tryg­ga rum för kvin­nor och ic­ke­bi­nä­ra. Män har en na­tur­lig plats i id­rot­ten som vi in­te har, sä­ger Victo­ria Esco­bar. Nå­gon för­an­mä­lan be­hövs in­te, sä­ger hon, det är bara att dy­ka upp om man är ny­fi­ken. – Trä­nings­klä­der är bra, men ing­et krav. Kom be­kväm! Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Victo­ria Esco­bar (t.h.) är en av dem som står bakom #mingä­ri. Här med Ay­lin Örs från Spe­ar IF, när #mingä­ri gick av sta­peln i Bot­kyr­ka. GER MOD. ARKIVFOTO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.