Vil­ken är den säms­ta jul­klapp du har fått?

SkärholmenDirekt - - HEJ SKÄRHOLMEN -

Salo­mon Faye Rå­dén, Bredäng:

– Jag öns­kar mig of­ta in­te så dy­ra sa­ker, så jag bru­kar få det jag öns­kar mig. Men en gång fick jag ett gi­gan­tiskt pa­ket och tänk­te ”wow”. Så var det en sac­co­säck. Det var in­te då­ligt, men jag fick li­te fals­ka för­hopp­ning­ar.

Jon­te, Bredäng:

– Det värs­ta är nog ett par strum­por, jät­te­fu­la fär­ger och fu­la möns­ter.

Nan­cy Gran­ström, Skär­hol­men:

– Jag tror in­te jag har fått nå­got då­ligt. Kanske ett par strum­por som in­te pas­sa­de!

Sand­ra, Mas­mo:

– Det värs­ta jag har fått är en klän­ning av en vän. Jag tror att hon egent­li­gen köp­te den till sig själv för att allt var fel, stor­le­ken, fär­gen och mo­del­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.