Mitt i Skarholmen

”Hoppas börja riva om ett år”

Finaniseri­ngen är fortfarand­e inte säkrad. Men Sätra centrums ägare Curt Ahnström tycker sig se en ljusning.

- Henrik Lindstedt henrik.lindstedt@mitti.se

Då ska vi malt igenom de adminstrat­iva delarna.

Sätra centrum var hypermoder­nt när det stod klart i mitten av 60-talet. Det var då det första inomhuscen­trumet i huvudstade­n och skulle komma att följas av många fler.

Två år försenat

Men centrumet har med tiden slitits och byggts om. Till slut har stadens och centrumäga­rens bedömning blivit att det inte är värt att rädda för eftervärld­en. Det ska rivas och ersättas med ett helt nytt centrum.

Till skillnad från det nuvarande centrumet som beskrivs som inåtvänt vill de nu skapa ett ”utåtvänt centrum”.

Planerna har ritats upp och konsekvens­analyser gjorts. Fattas bara för politikern­a att klubba planen innan rivningen kan börja. Det skulle ha gjorts i början av 2022, men nu har det skjutits på till i slutet av 2023.

Den skakiga ekonomin har gjort det svårt för centrumäga­ren att säkra finansiäre­r. Det kunde Mitt i Skärholmen berätta redan i november och än har inget förändrats.

– Vi för förhandlin­gar med potentiell­a finansiäre­r, men de är utdragna, berättar centrumäga­ren Curt Ahnström.

Samtidigt jobbar han vidare med olika nödvändiga utredninga­r och avtal med Stockholms stad och SL.

– Det handlar både om själva uppförande­t och om driften framöver eftersom det ska bli allmän plats, och trafikkont­oret ska ta hand om det. Det är mycket administra­tion kring det hela innan bygget kommer igång.

Rivning i sikte

Nu är han hoppfull om att ekonomin snart ska börja stabiliser­a sig. Han är så pass hoppfull att han vågar sig på en ny uppskattni­ng om när rivningen av centrum kan börja:

– Jag räknar med att kunna göra det om ett år, om 12–18 månader. Då ska vi malt igenom de adminstrat­iva delarna och fått ordning på finansieri­ngen.

 ?? FOTO: URBAN COUTURE ARKITEKTER ?? Visionen. I stället för ett centralt beläget inomhuscen­trum blir det ett centralt beläget torg.
FOTO: URBAN COUTURE ARKITEKTER Visionen. I stället för ett centralt beläget inomhuscen­trum blir det ett centralt beläget torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden