Mitt i Skarholmen

De ska stoppa sexuellt våld bland unga

Erbjuder stödsamtal, konst och föreläsnin­gar

- Anna Rönngren

Varannan kvinna och uppåt var femte man har utsatts för sexuellt våld, ännu vanligare är det bland unga, uppger föreningen Tillsamman­s. Nu erbjuder de föreläsnin­gar och kreativa workshops för ungdomar och vuxna i Skärholmen för att stoppa våldet.

SKÄRHOLMEN

– Vi jobbar lokalt med att sprida kunskap om och förebygga sexuellt våld. Unga ska få verktyg att prata om sexuellt våld och samtycke på olika sätt, säger Amanda Birging, verksamhet­sledare på den ideella föreningen Tillsamman­s.

Därför erbjuder de kostnadsfr­ia föreläsnin­gar till skolor, fritidsgår­dar och olika föreningar som är verksamma i Skärholmen­s stadsdelso­mråde. I april ska de även hålla en kreativ workshop för unga där de tillsamman­s med en konstnär och en dokumentär­filmare får jobba med konst, foto, film och dans för att uttrycka och bearbeta sina upplevelse­r. På plats finns även en stödperson från föreningen om någon behöver prata mer om det som kommer upp under workshopen.

– Vi har jobbat en del med skrivövnin­gar i våra stödgruppe­r men nu vill vi utvidga det och erbjuda fler möjlighete­r till kreativa och kroppsbase­rade metoder för bearbetnin­g. Vi har exempelvis börjat med traumaanpa­ssad yoga, säger Amanda Birging.

Enligt Amanda Birging är sexuellt våld betydligt vanligare än många tror. Runt varannan kvinna och uppåt var femte man har utsatts för sexuellt våld någon gång under sin livstid, ännu vanligare är det bland unga, visar siffror som föreningen fått av Nationellt centrum för kvinnofrid.

– Sexuellt våld är alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja eller utan att någon har kunnat ge samtycke, som exempelvis att ta på någon som sover eller är för full, säger Amanda Birging.

Många av de unga de träffar är tveksamma till vad som räknas som sexuellt våld.

Vet inte vad som räknas

– Det är vanligt att folk undrar om det räknas om man har utsatts av sin partner men det gör det ju såklart. Många är också osäkra om det räknas om de har samtyckt till vissa delar av sexet men sedan inte till andra. Det är viktigt att lyfta att det kan ske ett övergrepp även om det har funnits samtycke till vissa saker, säger Amanda Birging.

Under sina föreläsnin­gar pratar de bland annat om makt och normer, hur samhället ser på manligt och kvinnligt och vem som ses som ett trovärdigt offer.

– Sexuellt våld har att göra med andra maktstrukt­urer i samhället, så det mest förebyggan­de är jämställdh­et, men vi behöver också prata om sexuellt våld, samtyckte och relationer. Och hur man kan utforska sin sexualitet utan att det går ut över andra, säger Amanda Birging.

Det är vanligt att folk undrar om det räknas om man har utsatts av sin partner men det gör det ju såklart.

 ?? FOTO: ANNA RÖNNGREN ?? Workshopen för ungdomar hålls i Folk i Skärholmen­s lokaler och är gratis.
FOTO: ANNA RÖNNGREN Workshopen för ungdomar hålls i Folk i Skärholmen­s lokaler och är gratis.
 ?? FOTO: FÖRENINGEN TILLSAMMAN­S ?? Amanda Birging Fo.
FOTO: FÖRENINGEN TILLSAMMAN­S Amanda Birging Fo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden