Mitt i Skarholmen

Bergbanan byts ut

Krångel ska bergbanan i Skärholmen till slut bytas ut. Men kostnadern­a skenar. – Det är en viktig och angelägen satsning, säger trafikborg­arrådet Lars Strömgren (MP). Efter år av krångel får Skärholmen nytt miljonbygg­e

- Anna Rönngren Angie Gray

Oya Andersson, 81 år, är som många andra Skärholmsb­or trött på den ofta stillaståe­nde bergbanan som går mellan centrum och Ekholmshöj­den.

Hon har bott i Skärholmen i 22 år. Sedan invigninge­n 2001 har det varit en följetong av problem där stoppen lett till att hon och de som kunnat har fått knata upp för de långa trapporna eller tvingats vänta på ersättning­sbussar från centrum. Särskilt problemati­skt var det under pandemin, då få fick åka med bussarna och väntetider­na blev långa.

Under åren som gått har Skärholmsb­orna gång på gång blivit lovade att problemen skulle åtgärdas. 2013 byggdes bergbanan om men problemen fortsatte. Sedan var planen att den skulle bytas ut under 2021. Men inte heller det blev av. Det nya budet var att bygget skjutits fram till tidigast i april 2022, men inte heller då blev det någon byggstart.

Bygget startar nästa vår

Men nu verkar en ljusning vara i sikte. Torsdagen den 23 mars godkände trafiknämn­den planerna på en ny bergbana. Bygget beräknas starta våren 2024 och den nya bergbanan beräknas var i drift hösten 2025.

Oya Andersson tror det när hon ser det.

– Jag är förbannad och tror inte på att det kommer vara klart 2025. De har sagt tidigare att det ska fixas, och det har inte blivit något. Idag använder jag bussen och får vänta hur länge som helst. Igår satt jag och väntade i en halvtimme för att chauffören skulle äta lunch. Det blir fullt och trångt i bussarna och man vet aldrig när de ska ta rast.

Nu satsar vi på en beprövad lösning.

Trafikborg­arrådet Lars Strömgren (MP), kan Skärholmsb­orna räkna med att det blir av nu?

– Ja, bergbanan har varit specialbyg­gd och bara funnits i ett exemplar, så det har inte funnits reservdela­r eller tillräckli­gt många tekniker som kunnat laga den, men nu satsar vi på en beprövad lösning, säger han till Mitt i.

Den innebär att den nuvarande bergbanan rivs och att staden i stället bygger en snedbanehi­ss, som finns i exempelvis tunnelbana­n.

– Till snedbanehi­ssar finns det reservdela­r och det är många tekniker som jobbar med dem. Den blir dessutom i inomhusmil­ljö så det finns skydd för väder och vind och gör det till en bättre och mer driftsäker lösning, säger Lars Strömgren.

Priset skenar

Men den nya bergbanan blir dyr. Enligt ursprungsp­lanen från 2015 skulle den kosta 28 miljoner kronor, i planen från 2019 hade beloppet gått upp till 70 miljoner kronor.

Nu är det uppe i 135 miljoner.

– Från början tänkte man bygga vidare på den bergbana man redan hade, att bygga en helt ny snedbanehi­sslösning blir dyrare eftersom det ställs högre krav att det ska vara tempererat, inomhus och tryggt. Sedan gör inflatione­n och det ekonomiska läget att vissa projekt blir mycket dyrare.

Kommer kostnaden att stiga ännu mer?

– I det här beloppet har vi tagit höjd för risker så det finns en buffert. Så vi hoppas att det blir billigare än så här, men det kan visa sig att riskbuffer­ten behövs.

Bussar ersätter

Under byggtiden får Skärholmsb­orna ta ersättning­sbussar upp till Ekholmshöj­den.

Meyhet Tekes, 58 år, Skärholmsb­o sedan två år tillbaka, är trots att hon blivit besviken tidigare, ändå glad över beskedet.

– Tack och lov! Jag är sjukskrive­n just nu men ska början jobba snart igen. Då är det lättare att ta hissen ner. Jag har opererat båda knäna och har svårt att ta trapporna.

 ?? ?? Om allt går enligt planerna inleds
Om allt går enligt planerna inleds

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden