Mitt i Skarholmen

Ingen vet om eller när Emma blir frisk

Sitter i vårsolen utanför huset och stickar, med hunden vid fötterna. En idyll, om det inte vore för att hon drabbats av postcovid, och inte orkar så mycket mer än så. Gåta för forskarna – och fortfarand­e finns inget botemedel

- Ingrid Johansson ingrid.johansson@mitti.se 08-550 551 04

Det ser mysigt ut. Men så snart intervjun är över får hon gå in och lägga sig och vila. Dagens dos av aktivitet är fylld.

Så är det för dem som drabbats av postcovid, med sviter efter covid-19.

Just den här dagen är det precis tre år sedan hon insjuknade.

– Jag var rejält dålig med andningssv­årigheter. Men när förkylning­ssymtomen lagt sig och jag skulle börja jobba gick det inte. Jag hade noll energi, säger hon.

Tvärstopp i livet

Emma Moderato var nybliven jurist med tingsmerit­ering vid Södertörns tingsrätt, gillade att resa, dansa och vara i farten.

Nu, tre år senare, får hon ransonera göromålen. En dusch, en kort promenad med hunden. En fika med vänner. Allt kostar på.

– Från att inte ha uppskattat det lilla i livet så sitter jag här med stickning och hund, ler hon.

– Numera klär jag alla i min omgivning med stickat. Det är det lilla jag kan ge tillbaka till alla som hjälper mig i vardagen, och det känns skönt att kunna skapa något konkret.

Feber och hjärtklapp­ning

Emma Moderato har fått jobba med sig själv för att acceptera situatione­n och lärt sig att leva i nuet.

– Men att jag skulle vara fortsatt sjuk efter så här lång tid, det trodde jag aldrig.

Febern kommer och går. Fingrar och tår blir blå, på grund av att kärlen är påverkade. Hon har också diagnosen Pots, som gör att pulsen rusar när hon står upp. Och så tröttheten.

Hon jobbar två timmar om dagen för en människorä­ttsorganis­ation, hemifrån.

– Jag saknar upplevelse­r som ger kickar och gör en glad, att kunna jobba ordentligt, att gå på konsert och bli uppfylld av musiken, att dansa, och umgås med vänner.

Många drabbade

Omkring 30000 personer i Sverige har drabbats av postcovid, enligt Socialstyr­elsens statistik. Långt fler dras med långvariga symtom, enligt WHO omkring tio procent av dem som haft infektione­n.

Kommer de att bli friska?

– Vi vet inte. Men vi hoppas att man med hjälp av forskning ska kunna lindra, och även bota, säger Judith Bruchfeld, överläkare vid Karolinska universite­tssjsukhus­et och docent i infektions­sjukdomar.

Det finns flera hypoteser om vad som orsakar postcovid. En är att viruset finns kvar i kroppen så att immunsyste­met aktiveras. En annan att viruset orsakar en autoimmun reaktion, där antikroppa­r attackerar nerver som styr till exempel hjärtats arbete, andning, blodtryck.

Viktigt att få bli utredd

Det finns viss behandling. Vid Pots ges läkemedel som lugnar hjärtat. Om luftrör kollapsar vid utandning kan Cpapmaskin­er, som används vid sömnapné, lindra. Om diafragman slutat hjälpa till med andningen kan andningstr­äning hjälpa.

– Men det viktigaste är en ordentlig utredning så att diagnos kan ställas, säger Bruchfeld.

Vården för de drabbade har haltat. Postcovidm­ottagninge­n på Karolinska i Solna stängde 2021 och senare öppnade en ny på Karolinska i Huddinge.

Emma Moderato hamnade då mellan stolarna och har nu köat i 12 månader för att få komma till mottagning­en.

Hoppas

Men kanske är forskarna på Karolinska institutet nu något på spåren. Snart inleds en studie där deltagarna får antivirala läkemedel, för att ta kål på eventuella kvarvarand­e virus.

– Det känns hoppfullt att det börjar komma behandling­sstudier, säger Emma Moderato.

Z Emma Moderato, 33,

 ?? FOTO: JOHANNA WALLÉN ?? Emma Moderatos aktiva liv gjorde halt när hon drabbades av postcovid. Hon har fått lära sig att uppskatta de små sakerna i livet.
FOTO: JOHANNA WALLÉN Emma Moderatos aktiva liv gjorde halt när hon drabbades av postcovid. Hon har fått lära sig att uppskatta de små sakerna i livet.
 ?? FOTO: JOHANNA WALLÉN ?? Korta promenader med labradoode­ln Yrsa hör till ljuspunkte­rna i Emmas liv.
FOTO: JOHANNA WALLÉN Korta promenader med labradoode­ln Yrsa hör till ljuspunkte­rna i Emmas liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden