TRAINING CAMP TENERIFFA

21 JANˆ4 FEB

Sockerdetox - - SIDAN 1 -

Följ med till sol­säk­ra och ex­o­tis­ka Te­ne­ri a i ja­nu­a­ri/ feb­ru­a­ri. En skön, so­ci­al och ener­gi­van­de vec­ka med ett in­ti­ma­re kon­cept. Fo­kus lig­ger på ener­gi och lugn med yo­ga, So­ma Mo­ves, dans och löp­ning. Välj mel­lan 6 trä­nings­pass per dag och möj­lig­het till öv­ri­ga ut­flyk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.