TRAINING CAMP PAL­MA

31 MARSˆ28 APRIL

Sockerdetox - - SIDAN 1 -

Upp­täck Mal­lor­cas pär­lor. På den­na re­sa väl­jer du mel­lan ca. 9 pass om da­gen och har ut­ö­ver det­ta möj­lig­het att pro­va på även­tyrs­ak­ti­vi­te­ter som gör att du får se vack­ra de­lar av Mal­lor­ca. Du har även när­he­ten till Pal­ma stad och på 4-stjär­ni­ga Wa­ter­front finns allt du be­hö­ver för en vec­ka i so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.