MELLIS

Ät­mel­lan­hu­vud­må­len–väljuttvå­per­dag

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Se till att få i dig ett el­ler två bra mel­lan­mål un­der da­gen för att hål­la dig mätt och nöjd.

KNAPRIGA ROS­TA­DE KIKÄR­TOR MED ROSMARIN.

1 burk kikär­tor, skölj­da och av­run­na

1 1/2 msk oliv­ol­ja

1⁄4 tsk vit­lökspul­ver

1 1/2 tsk tor­kad rosmarin

1⁄4 tsk salt

1/ Sätt på ug­nen på 200°.

2/ Sprid ut kikär­tor­na på ett ark hus­hålls­pap­per. Pla­ce­ra ett ytt­li­ga­re ark ovan­på kikär­tor­na och bad­da för­sik­tigt för att ta bort vat­ten­ö­ver­skot­tet. Lägg se­dan kikär­tor­na i en ugns­form och ring­la över ol­ja, blan­da med hän­der­na tills de är in­dränk­ta.

3/ Ugns­ba­ka i 15 min. Ta ut dem och rör om. Ställ in dem i yt­ter­li­ga­re 10 min tills de är gyl­le­ne och kris­pi­ga.

4/ Ta ut kikär­tor­na ur ug­nen och rör i vit­lökspul­ver, rosmarin och salt. Ea­sy pe­as-y!

Por­tio­ner 1 | Klart på 30 min 130 kcal | 1 g mät­tat fett

POPCORN- OCH PUMPAFRÖMIX

Pop­pa 10 g popcorn­kär­nor en­ligt in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en. När popcor­nen är kla­ra ströss­lar du över 2 msk pumpafrön, 1 tsk ko­kos­ol­ja och en ny­pa ma­len ka­nel. Så vad ska du se för HBO-se­rie nu då?

Por­tio­ner 1 | Klar på 20 min 153 kcal | 5 g mät­tat fett

SPICY YOG­HURT MED KOKOSCASHEW

Blan­da 80 g hav­re­gryn, 1 1⁄2 msk hac­ka­de cashewnöt­ter, och 1 1⁄2 msk osö­ta­de ko­kos­fling­or. Blan­da sen 1⁄4 tsk ma­len ing­e­fä­ra och 1⁄4 tsk ma­len ka­nel i 125 g gre­kisk lät­tyog­hurt och ät till­sam­mans med hav­re­mix­en. Sma­kar ut­märkt!

Por­tio­ner 1| Klart på 3 min 283 kcals | 5g mät­tat fett

OSTPOPCORN MED MAND­LAR

Pop­pa 1 g popcorn­kär­nor i en ka­strull. Strö över par­me­sa­nost och 16 mand­lar

Por­tio­ner 1 | Klar på 10 min 161 kcal | 2 g mät­tat fett

LIGHT-LATTE

Har du en lååång dag fram­för dig? Gå till ditt lo­ka­la kafé och be­ställ en mel­lanstor latte på lätt­mjölk. Om du dess­utom knap­rar i dig 7 mand­lar hål­ler du blod­sock­ret sta­digt fram till lunch!

Por­tio­ner 1 | Klar på 2 min 161 kcal | 1 g mät­tat fett

KALKON, OST OCH GRÖN­SA­KER

60 g ski­vat kal­kon­bröst, 175 g ski­vad röd pap­ri­ka och 1 ost­stav för att hål­la su­get bor­ta.

Por­tio­ner 1 | Klart på 1 min 159 kcal | 4 g mät­tat fett

CAPRESE

Den här de­li­ka­ta klas­si­kern kan ald­rig bli fel. Ski­va en bi tomat

och top­pa med föl­jan­de: färsk ba­si­li­ka (el­ler an­nan kryddfa­vo­rit), en ny­pa salt, ny­mald pap­par och 1 tsk oliv­ol­ja. Ser­ve­ra med 30 g ski­vad moz­za­rel­la.

Por­tio­ner 1 | Klart på 2 min 195 kcal | 3 g mät­tat fett

JORD­NÖTS­SMÖR, SELLERI OCH MJÖLK

Bred en mat­sked osal­tat och osock­rat jord­nöts­smör på 4 de­la­de sel­le­ri­stjäl­kar, dop­pa dem se­dan i 100 ml lätt­mjölk.

Por­tio­ner 1 | Klar på 2 min 146 kcal | 2 g mät­tat fett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.