MEL­LAN­MÅL

In­bju­dan­de fi­nes­ser. des­sa fruk­ti­ga, Fyll ma­gen med

Sockerdetox - - INNEHÅLL -

Mer gott att tug­ga på – ob­li­ga­to­riskt mel­lan din häl­so­sam­ma lunch och mid­dag.

YOGHURTDRAPERADE BLÅ­BÄR

170 g na­tu­rell gre­kisk lät­tyog­hurt 1 tsk va­nil­jextrakt 200 g färs­ka blå­bär

1/ Täck en ugns­plåt med bak­plåts­pap­per.

2/ Mixa yog­hur­ten, va­nilj­pulv­ret och 70 g av blå­bä­ren i en blen­der.

3/ An­vänd en tand­pe­ta­re el­ler di­na fing­rar för att dop­pa åter­stå­en­de blå­bär, ett i ta­get, i yog­hurt­bland­ning­en,

4/ Pla­ce­ra var­je blå­bär på bak­plå­ten och stop­pa in i fry­sen i en tim­me. Om du in­te vill äta dem di­rekt ef­ter, kan du fry­sa in dem.

Por­tio­ner 1 | Klar på 75 min 154 kcal | 3 g mät­tat fett

CHOKLADIG BANANPUDDING MED KO­KOS

3 mog­na ba­na­ner 15 g osö­tat ka­ka­o­pul­ver 240 g na­tu­rell gre­kisk lät­tyog­hurt 1 tsk va­ni­il­jextrakt 3 msk osö­ta­de ko­kos­fling­or

1/ Mo­sa ba­na­ner­na i en skål tills det blir en mjuk och krä­mig rö­ra.

2/ Till­sätt ka­ka­o­pulv­ret, yog­hur­ten, va­nilj­pulv­ret och 1 msk av ko­kos­fling­or­na. Greppa en ga†el och rör om nog­grant i 3 mi­nu­ter, el­ler tills samt­li­ga in­gre­di­en­ser är or­dent­ligt blan­da­de.

3/ De­la upp pud­ding­en i fy­ra små skå­lar. De­ko­re­ra var­je pud­ding med de åter­stå­en­de ko­kos­fling­or­na. Ställ i ky­len i 30 mi­nu­ter och ser­ve­ra kyld. Kyligt vär­re.

Por­tio­ner 4 | Klart på 40 min 154 kcal | 3 g mät­tat fett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.