S. 12 Soc­ker­ma­gen

Sockerdetox - - ALLT OM SOCKER -

Vad är det för ex­tra vad­de­ring som har ham­nat runt ma­gen? Och var­för väg­rar den att för­svin­na? När du har lärt dig hur krop­pen lag­rar fett och re­a­ge­rar på soc­ker kom­mer du att vil­ja änd­ra hur du äter för all­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.