F: VAR­FÖR IN­NE­HÅL­LER DE HÄR MÅ­LEN SOC­KER?

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

S: Bö­nor, mjölkprodukter, nöt­ter och grön­sa­ker in­ne­hål­ler na­tur­ligt soc­ker. Så är det fak­tiskt. Men få in­te pa­nik för det! Na­tur­ligt soc­ker i mat är in­te till­satt soc­ker som du be­hö­ver ta ak­tivt av­stånd från. De här re­cep­ten kom­mer att ge dig rätt mängd na­tur­ligt soc­ker för att du ska kun­na ut­veck­la en käns­la för vil­ken mat som in­ne­hål­ler na­tur­ligt soc­ker och vil­ken mat som in­ne­hål­ler ad­de­rat soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.