F: KAN JAG TA EN ÖL EL­LER ETT GLAS VIN?

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

S: För­sök att skip­pa al­ko­hol un­der soc­ker­de­tox­en, för al­ko­hol in­ne­hål­ler myc­ket ka­lo­ri­er. Men om du be­stäm­mer dig för att gå på AW med vän­ner­na nå­gon dag un­der fas 2 och senare, håll dig till en li­ten öl el­ler ett li­tet glas vin. Det räk­nas då som den här da­gens mel­lan­mål på 100 ka­lo­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.