LÄS BORT DI­NA CRA­VINGS

Sockerdetox - - DAG 13-20 -

En stu­die från the Uni­ver­si­ty of Sus­sex vi­sa­de att läsning kan mins­ka stress med 68 pro­cent. Fors­kar­na upp­täck­te ock­så att sip­pa på en kopp te hjälp­te bra mot stress det med.

Välj ut en tyst plats där du in­te kom­mer att bli störd. Drick se­dan en kopp lugnande te, som ka­mo­mill, sam­ti­digt som du tar dig an en rik­tig blad­vän­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.