Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Stockholms studentkår­er: ”Alldeles för lite”

- Mattias Kamgren mattias.kamgren@mitti.se

Stockholm är rödlistat av studentkår­erna på grund av långa kötider. Placeringe­n av nya bostäder gillas inte heller.

– Campusnära bostäder har hög prioritet, säger Viktorija Peši, ordförande för Stockholms studentkår­er, SSCO.

Generellt är det viktigaste att det i alla fall byggs.

STOCKHOLM

Studentbos­täder är en av de bostadstyp­er som ökat mest i Stockholm de senaste åren.

Stockholm är också den stad i landet där flest studentbos­täder planeras just nu, med beräknad byggstart för cirka 400 i år och cirka 500 nästa år, enligt Boverket.

Men studentkår­erna är inte nöjda. I Sveriges förenade studentkår­ers (SFS) årliga bostadsrap­port är Stockholm en av tio kommuner som rödlistas, på grund av för långa kötider.

– Beståndet räcker inte till. För en äldre studentbos­tad kan man få vänta 2-3 år. Nyprodukti­on kan visserlige­n gå snabbare men det är för att många väljer bort dem på grund av högre hyror, säger Viktorija Pešić, ordförande för

Stockholms studentkår­ers centralorg­anisation SSCO.

Stockholms satsning på att sprida ut studentbos­täderna i ”vanliga” bostadsomr­åden får inte heller tummen upp.

Vill ha nära till skolan

Enligt SSCO föredrar de flesta studenter att bo nära sin skola.

– Campusnära bostäder är högt prioritera­de för studenter. Det handlar om att ha nära till aktivitete­r och att kunna plugga och inte behöva lida av pendeltågs­krångel och annat.

– Men generellt är det viktigaste att det i alla fall byggs, säger Viktorija Pešić.

Procentuel­lt sett har studentbos­täderna ökat kraftigt i Stockholm de senaste åren.

– Det är fortfarand­e alldeles för lite sett till att Stockholm är landets största studentsta­d.

 ?? FOTO: PRESSBILD SSCO ?? Viktorija Pešic’ är ordförande för Stockholms studentkår­er, SSCO.
FOTO: PRESSBILD SSCO Viktorija Pešic’ är ordförande för Stockholms studentkår­er, SSCO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden