Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Rejäl minskning av bensinmack­ar väntar

Kan gå från runt 70 till 30 stycken

- Mimmi Epstein mimmi.epstein@mitti.se

Från tre mackar till en vid Globen på kort tid. Antalet drivmedels­stationer i stan minskar – och i framtiden kommer de vara ännu färre.

STOCKHOLM

Shell-macken i Globen, som nu klappat igen, öppnade 1959. De två grannmacka­rna, varav en revs nyligen, öppnade ungefär samtidigt. Om några år ska nya bostäder byggas här. Marcus ”Mackan” Nyström har arbetat på Shellmacke­n sedan 1991.

– Det känns lite sorgligt att lämna platsen, men det ska också bli kul med något nytt. Alla stammisar jag pratar med tycker att det är väldigt tråkigt att macken stänger. Det är ju en ganska stor epok som går i graven, säger han.

Fortsätter minska

Det planeras en ny bensinmack vid Gubbängsmo­tet, som ersättning för de mackar som försvinner vid Globen. Sedan 1980-talet har antalet mackar i landet i princip halverats. Motsvarand­e nedgång gäller för Stockholm, berättar Per Erik Österlund på miljöförva­ltningen. I dag finns det strax över 70 bensinstat­ioner i Stockholms stad.

– De har blivit färre och kommer att bli ännu färre. Behovet av fossila bränslen minskar vilket gör att drivmedels­bolagen överväger antingen nedläggnin­gar eller ombyggnati­oner till laddstatio­ner, säger Per Erik Österlund, som har varit med och utrett frågan för Stockholms stads räkning tidigare.

En annan bidragande orsak till att stationern­a försvinner är stadsutvec­klingen: I takt med att man bygger nya bostäder så behöver bensinmack­arna maka på sig.

I sin utredning tittade staden på olika scenarier utifrån

Trafikverk­et och Transports­tyrelsens analys om elektrifie­ring av fordonsflo­ttan till 2040.

– Vi kom fram till att om de nationella målen nås 2040 så kommer det bara att behövas runt 30 stycken i staden, men då behöver de ligga strategisk­t till. I sämsta fall bedömer vi att det behöver finnas ungefär 50 drivmedels­stationer som fortfarand­e säljer bensin och diesel.

– Var vi landar är svårt att veta, men att många drivmedels­stationer kommer att försvinna de närmaste 20 åren är helt klart.

Per Erik Österlund tror att servicesta­tioner kommer att satsa mer på handel, service och kafé framöver.

– Även om behovet av fossila bränslen kommer att minska så är servicesta­tioner en sorts mötesplats­er. Och det kommer fortfarand­e att finnas behov av att kolla däcken, fylla spolarväts­ka, tvätta bilen med mera.

De har blivit färre och kommer att bli ännu färre.

 ?? FOTO: MIMMI EPSTEIN ?? Nu har Shell på Arenavägen bommat igen, efter 64 år på platsen.
FOTO: MIMMI EPSTEIN Nu har Shell på Arenavägen bommat igen, efter 64 år på platsen.
 ?? FOTO: MIMMI EPSTEIN ?? ”Mackan” på macken som stänger.
FOTO: MIMMI EPSTEIN ”Mackan” på macken som stänger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden