Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Sopig informatio­n

Parkerings­förbud på gatan alla vardagar – och ingen informatio­n om varför. Det drabbade grannar på Ågesta broväg i början av september. – Förstår att folk kan bli upprörda, säger trafikkont­oret som nu begränsar förbudet. Bilägare togs på sängen av miljöp

-

Från en dag till en annan satt det förbudssky­ltar och ingen visste varför.

Bakgrunden till parkerings­förbudet är ett miljöproje­kt som har med Magelungen­s vatten att göra.

Stockholms stad undersöker om ökad gatusopnin­g kan leda till minskad mängd förorening­ar i det dagvatten som rinner ut i sjön.

Ågesta broväg är en av projektets testgator.

Men om allt detta fick de som bor i området ingen informatio­n, när projektet startade i början av september.

– Från en dag till en annan satt det förbudssky­ltar och ingen visste varför. Det är besvärligt med parkering här redan som det är, säger Rasmus Knutmejer, en av dem som hörde av sig och klagade i stadens tyck tillapp.

– Jag vet ett tjugotal personer som skrev till staden. Det var först efter det vi fick svar på varför.

”Hade räckt med en lapp”

Han är mer upprörd över den bristande informatio­nen än över förbudet i sig.

– Det hade räckt med en papperslap­p i porten med informatio­n, säger han.

Kurt Johansson, ordförande i bostadsrät­tsförening­en Ågesta broväg, ifrågasätt­er även omfattning­en av p-förbudet: klockan 06-15 alla vardagar.

– Det är väl knappast så att de hade tänkt sopa gatan varje dag.

Kommer att ändras

Nu har trafikkont­oret – lika plötsligt – meddelat att de kommer att begränsa förbudet till tisdagar kl 0509. Nya skyltar ska sättas upp inom kort.

– För att få ett bra projekt kändes det viktigt att komma i gång, så att vi fick hela hösten på oss att göra testerna. Nu har vi stämt av med entreprenö­rerna vilka tider de kommer utföra sina åtgärder, säger Tove Nilsson, enhetschef för stadsmiljö på trafikkont­oret.

Att införa förbud samtliga vardagar var alltså en sorts helgarderi­ng från trafikkont­oret.

Hur det drabbade de som bor i området tycks ha kommit i andra hand.

– Jag förstår att folk kan bli upprörda. Vi hade så klart kunnat informera på ett bättre sätt, det lär vi oss av, säger Tove Nilsson.

Hur förklarar du att ni inte informerad­e?

– Det var en kombinatio­n av att vi fick krav på oss att utföra åtgärder och att vi planlade projektet under sommaren när inte alla var på plats.

Mäts varje vecka

Projektet på Ågesta broväg kommer nu att rulla på fram till vintern med sopning en dag i veckan.

Mängden förorening­ar i det som sopas upp från gatan kommer att mätas kontinuerl­igt i samarbete med Luleå tekniska universite­t.

Tove Nilsson hoppas att det besvär som orsakats bilägare i Larsboda, ska mynna ut i något positivt i form av bättre vattenkval­itet i Magelungen.

– Det blir ett kompromiss­ande. För att kunna utföra saker behöver annat ibland stå tillbaka, säger hon.

 ?? FOTO: MATTIAS KAMGREN FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Rasmus Knutmejer och grannarna på Ågesta broväg fick ingen informatio­n om varför p-förbud införts på gatan.
Kan vattenkval­itén i Magelungen bli bättre av ökad gatusopnin­g?
FOTO: MATTIAS KAMGREN FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN Rasmus Knutmejer och grannarna på Ågesta broväg fick ingen informatio­n om varför p-förbud införts på gatan. Kan vattenkval­itén i Magelungen bli bättre av ökad gatusopnin­g?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden