Mitt i Söderort Farsta Sköndal

Klubbar positiva till serielös barnfotbol­l

”Nu behöver inte alla möta alla och lagen slipper tappa matcher”

- Pia Bispo pia.bispo@mitti.se

För flera barn är det första gången man ska spela match varje helg.

Nästa år tas seriespele­t bort inom barnfotbol­len i Stockholm. Ett bra beslut, anser flera klubbar i söderort.

– Nu kan man välja hur många matcher man vill spela på en säsong, för att bli av med wo-matcher, säger Håkan Pontén i Enskede IK.

SÖDERORT

Varje år spelas upp till 45000 matcher i S:t Erikscupen, Stockholms stora fotbollstu­rnering för barn och ungdomar. Nytt, från nästa år, är att tävlingen blir serielös för barn upp till 12 år.

Bakgrunden är att tabellerna och resultaträ­kningen redan tagits bort för några år sedan för den här åldersgrup­pen.

– Eftersom vi inte redovisar tabeller som tidigare behöver vi inte heller lotta serier som vi gjort förut. Av de 70 klubbar jag haft kontakt med vågar jag påstå att alla tycker att det här är bra, säger Björn Eriksson, tävlingsch­ef på Stockholms fotbollsfö­rbund.

Med serielösa matcher blir turneringe­n mer flexibel och matcherna lättare att få till, tror han.

Lagen får välja

Hittills har det blivit problem när lag dragit sig ur när de inte fått ihop tillräckli­gt med spelare till alla matcher. Nu ska de lag som faktiskt kan spela lättare kunna möta varandra.

– På det här sättet behöver inte alla lag möta alla och lagen slipper tappa matcher. Lagen får välja hur många matcher och på vilken nivå de vill spela, säger Björn Eriksson.

Beslutet om serielösa matcher har tagits emot väl bland flera av söderorts fotbollskl­ubbar. Victoria Sandell är sportchef i Foc Farsta fotbollsfö­rening.

Hon säger att en del lag i föreningen har haft svårt att få ihop tillräckli­gt med spelare till olika matcher.

– Därför tror jag att det här nya systemet kan passa många av våra lag. Det kan vara så att man hoppar över en match för att mormor fyller år den helgen. För flera barn är det första gången man ska spela match varje helg, säger Victoria Sandell.

Ger färre wo-matcher

Håkan Pontén Andersson, verksamhet­schef i Enskede IK, instämmer i att de nya reglerna borde ge mer flexibilit­et.

– Det är inte så dramatiskt som det låter. Det här är en fråga om att många lag dragit sig ur hittills. Nu kan man välja hur många matcher man vill spela på en säsong, för att bli av med womatcher, säger han.

Samma bild ger Natnael Hagos, sportchef för barn och ungdom i Bagarmosse­n Kärrtorp BK.

– Överlag är vi positiva till det nya upplägget. En upprepad utmaning bland våra ungdomslag inför varje säsong är anmälan till seriespele­t nästkomman­de säsong. Med det nya upplägget har lagen fler valmöjligh­eter, säger han.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Varje år spelar barn och unga tusentals fotbollsma­tcher i Stockholm. Nytt för nästa år är att seriespele­t tas bort.
FOTO: MOSTPHOTOS Varje år spelar barn och unga tusentals fotbollsma­tcher i Stockholm. Nytt för nästa år är att seriespele­t tas bort.
 ?? FOTO: STOCKHOLMS FOTBOLLSFÖ­RBUND ?? Björn Eriksson, Stockholms fotbollsfö­rbund.
FOTO: STOCKHOLMS FOTBOLLSFÖ­RBUND Björn Eriksson, Stockholms fotbollsfö­rbund.
 ?? FOTO: EMANUEL LUNDIN ?? Håkan Pontén, Enskede IK.
FOTO: EMANUEL LUNDIN Håkan Pontén, Enskede IK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden